Pris

Få et uforpligtende tilbud!

Kyster Presse følger som udgangspunkt Dansk Journalistforbunds Vejledende vilkår for freelancejournalistik.

I forbindelse med eksempelvis faste aftaler eller længerevarende opgaver kan der aftales særlige vilkår.

Ved alle opgaver kan der – såfremt tidsforbrug/arbejdsmængde er muligt at skønne nogenlunde – aftales en fast pris på forhånd.

Nogle hovedpunkter i DJ’s Vejledende vilkår:

– Timetaksten for almen journalistik er min. 1096 kroner pr. 2024

– Eventuel kørsel indgår i arbejdstiden og dækkes med statens højeste takst